‘Zit neutraliteit in uiterlijke kenmerken of in vakmanschap?’

Naam Mirjam Otten Organisatie Politie Nederland Functie Directeur Communicatie Voorheen

Gemeente Amsterdam: Directeur Communicatie
Gemeente Amsterdam: Hoofd Bestuursvoorlichting en -projecten
Gemeente Amsterdam: Woordvoerder burgemeester

Over de purpose:

‘We zijn eigenlijk niks zonder purpose. Ik denk overigens dat er nergens zo veel over waarde en ethische vragen wordt gepraat als bij de politie. Dat viel me op toen ik vijf jaar geleden binnenkwam. De politie is natuurlijk een operationeel bedrijf; er moet gehandeld worden. Maar de mensen die er werken – zowel in het blauw als in de ondersteuning – willen een bijdrage leveren aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving. Allemaal vanuit de gedachte: mensen moeten vrij kunnen leven. De vrijheid van de burger is voor politiemensen een belangrijke trigger om hun werk te kunnen doen. Vrij kun je alleen maar zijn als je veilig bent.’

Over vertrouwen:

‘De nationale politie bestaat eind 2022 tien jaar. Die ‘fusie’ was enorm en moest snel gebeuren. Daar is intern veel frustratie over ontstaan. Daarom werken we nu met vier ‘bouwstenen van vertrouwen’. Daarbij gaat het over zorg voor elkaar: onze mensen zijn heel erg met elkaar begaan. Maar ook de menselijke maat is belangrijk. In een grote organisatie wordt veel bedrijfsvoering strakgetrokken: dat is efficiënt. Maar het schept ook afstand, en zorgt ervoor dat het soms moeite kost om maatwerkbehoeften voor elkaar te krijgen. Eerlijkheid is een derde bouwsteen: eerlijke leiding, en dat de top net zo behandeld wordt als de mannen en vrouwen op de werkvloer. En trots. Bijvoorbeeld door positieve berichtgeving in de kranten. We liggen vaak onder vuur, wat geen probleem is, maar positieve berichten vinden collega’s fijn om te lezen. Daar krijgen ze energie van.’

'Als je wilt observeren in een gekleurde wijk heb je ook mensen nodig die daar niet opvallen'

Click to tweet

Over transparantie:

‘Wij mogen als politie veel, zelfs tot in het extreme, zoals wapens gebruiken. Dat wordt altijd getoetst, maar het is ook belangrijk dat je er eerlijk en open op kunt reflecteren. Dat je media toelaat, aanspreekbaar bent op dingen die niet goed gaan. Een paar jaar geleden zijn we begonnen met wat wij noemen het ‘boegbeeldenbeleid’. Niet alleen maar de bazen in beeld, maar ook de mensen die het werk doen. Hen laten vertellen over hun werk en de dilemma’s. We maken zelf veel content voor onze social kanalen. Wat betekent het nou om in een split second te beslissen of je een wapen trekt? We willen laten zien dat politiewerk mensenwerk is. Dat waarden worden besproken, maar ook intern kritisch wordt gereflecteerd op handelen.’

Over diversiteit:

‘We willen diverser worden. Vroeger moesten vrouwen bij de politie door de zij-ingang, mochten niet samen met een man in de auto. Inmiddels horen vrouwen bij de politie. Sterker nog, aan de top is inmiddels bijna de helft vrouw. We willen herkenbaar zijn voor de samenleving en daarom zoeken we mensen met profielen die in de samenleving ook bestaan. Niet alleen omdat we weten dat samengestelde teams beter functioneren. We hebben ook skills nodig die mensen met andere achtergronden meebrengen. Zoals taal. En als je wilt observeren in een gekleurde wijk heb je ook mensen nodig die daar niet opvallen.’

Over neutraliteit:

‘Het politieuniform staat voor neutraliteit van de politie. Dat betekent dat vrouwen met een hoofddoek niet worden toegelaten. Daarom is de vraag: hoe geef je neutraliteit vorm? Wordt dat aangetast door een hoofddoek? Of maak je die hoofddoek onderdeel van het uniform, zoals in Engeland – waar bijvoorbeeld een tulband heel normaal is? We moeten een vorm vinden om er, ook intern, het gesprek over aan te gaan. Tot nu toe komt dit gesprek altijd uit op ‘neutraliteit’. Maar wat is dat? Ik denk persoonlijk dat die neutraliteit zit in het vakmanschap. En niet in het feit of je blond of rossig bent, of wit of getint, of dat je een hoofddoek draagt.’

'Zit neutraliteit in uiterlijke kenmerken of vakmanschap?'

Mirjam Otten | Politie Nederland

Luister naar de meest inspirerende communicatiebazen van Nederland: