‘ASN en Triodos fuseren? Weet je dat dat een van de meest gestelde vragen is?’

Naam Monique Messelink Organisatie ASN Bank Functie Communicatiemanager Voorheen

ASN Bank: Senior Adviseur Communicatie
Universal Pictures: PR-manager

Over de missie van ASN:

‘De missie van ASN is de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Officieel is ‘ie nog veel langer, maar dat is gewoon de kern: wij willen duurzaamheid verder brengen. Dat is al sinds 1960 ons bestaansrecht.’

Over de duurzaamheid:

‘We focussen op drie deelgebieden: klimaat, biodiversiteit en mensenrechten. Dat zijn voor ons de drie grote deelgebieden waar we echt invloed op kunnen hebben. Een onderwerp als inclusiviteit noemen we niet specifiek, maar is voor ons onderdeel van mensenrechten. Net als non-discriminatie en vakbondsrechten. 

We hebben voor alle drie de grote pijlers duidelijke doelstellingen. Die gaan over waar we in 2030 willen staan. Dat is niet zo gek, want het gaat om grote problemen. We zijn nu bijvoorbeeld al klimaatneutraal als bank, maar willen in 2030 klimaatpositief zijn. Op het gebied van mensenrechten willen we een leefbaar loon in de kledingsector geïmplementeerd hebben bij de bedrijven waarin we investeren. En voor biodiversiteit willen we dat de footprint van onze investeringen netto nul is. Dus dat we niet meer schade aanrichten dan we herstellen.’

Over samenwerken:

‘We werken veel met NGO’s samen. Denk aan stichting Natuur en Milieu, Urgenda, Amnesty International. En bijvoorbeeld Fairwear op het gebied van leefbaar loon. Dat zijn allemaal organisaties die op hun gebied veel kennis hebben, maar ook heel veel mogelijkheden om het praktisch verder te brengen. Wij zien elkaar echt als kennispartners, en samenwerken doen we meerjarig. Met een partner als Amnesty werken we al ontzettend lang samen en daardoor kun je ook echt doelen bereiken op het gebied van mensenrechten.’

Over bewijslast:

‘We hebben methodes ontwikkeld om de voortgang te meten, bijvoorbeeld op het gebied van CO2. Wij vinden dat je al die goede intenties en inspanningen ook moet kunnen vertalen in concrete vooruitgang. Dat is ook wat de buitenwereld van ons vraagt; impactmetingen. Dat betekent dat wij op een gegeven moment hebben gezegd: een bank heeft invloed met geld onder beheer, en dat gaat naar allerlei zaken die CO2 uitstoten. Kun je een slimme rekenmethode maken die dat allemaal uitrekent? Want dan kun je er dus ook op gaan sturen. Inmiddels werken we met die eerste CO2-rekenmethode. En ja, wij proberen dus uit rekenen welk verschil je maakt maakt in Co2-impact ten opzichte van de gemiddelden in de financiële sector als je honderd euro aan ons toevertrouwt.’

'We willen dat alle bedrijven in de kledingsector waarin we investeren leefbare lonen uitkeren'

Click to tweet

Over invloed:

‘Ja, we gaan in gesprek met heel veel bedrijven, maar we maken wel heel duidelijk onderscheid. We praten niet met bedrijven of sectoren waarbij het duidelijk is dat ze vervuilend bezig zijn en waar we ook echt de wil om te verduurzamen niet terugzien. Wij gaan alleen het engagement aan wanneer we ruimte voelen voor gesprek. Waar we voldoende “wil” zien om het goede te doen. Maar dan hebben we steeds wel een ondergrens waaraan je moet voldoen.’

‘Wij laten klanten precies zien wat hun geld doet tegen CO2-uitstoot’

Monique Messelink | ASN Bank

Luister naar de meest inspirerende communicatiebazen van Nederland: